Jahkini (18) kandidaat Nederlandse jongerenvertegenwoordigster Verenigde Naties

0

De Amsterdamse Jahkini Bisselink (18) wil namens Nederland naar de Verenigde Naties als jongerenvertegenwoordiger. Nu zit ze in de finale om de nieuwe Nederlandse jongerenvertegenwoordigster te worden. Namens Nederland wil ze zichzelf hardmaken voor inclusiviteit van het onderwijs en wilt zij meer aandacht voor burgerschap.

Opgroeien met een immigratieachtergrond

Met haar Guyaanse roots heeft Jahkini zelf ervaren hoe het kan zijn om een minderheid te zijn in een witte omgeving. Op de basisschool wordt ze geadviseerd om naar het VMBO-T te gaan, terwijl er uit de CITO-toets blijkt dat zij HAVO-VWO aankan. Uiteindelijk stroomt ze in het tweede jaar van haar middelbare school ook door naar het VWO. Op de middelbare school ervaart Jahkini dat het onderwijs in Nederland niet altijd rekening houdt met inclusiviteit. Voorbeelden zijn hoe er wordt gesproken over racisme en het Nederlandse slavernijverleden. Haar identiteit als jonge zwarte vrouw speelt ook een rol om de volgende jongerenvertegenwoordigster te worden. Zwarte vrouwen in Nederland zijn niet altijd even goed vertegenwoordigd in maatschappelijke instituties. Zo neemt Jahkini de Nederlandse politiek, in het bijzonder het nieuwe kabinet als voorbeeld is dit heel erg duidelijk. Ondanks dat er op het moment kleine ontwikkelingen zijn, zou dit volgens haar veel sneller kunnen. Als volgende VN Jongerenvertegenwoordigster hoopt ze ook te laten zien dat zwarte vrouwen in Nederland ook de top kunnen bereiken.

Klagen is goedkoop

Jahkini is erg realistisch ingesteld. Op jonge leeftijd wil zij al werken aan beter onderwijs. Zo heeft zij bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd de schoolkrant van haar middelbare school opgezet. Ook wordt ze onderdeel van de UNESCO-werkgroep van haar school waarin ze evenementen organiseert voor goede doelen. Tot slot is Jahkini op haar middelbare school actief geweest als vice-voorzitter in de leerlingenraad.

Zoals Jahkini aangeeft, is klagen en cynisme goedkoop. Als je verandering wilt zien, moet je hiervoor werken. Buiten haar studie is ze vanaf jonge leeftijd ook actief bij de jongerenorganisatie van milieudefensie, waar ze werkt aan verschillende projecten om de zelfredzaamheid van kansarmen te vergroten, evenals educatie projecten om bewustzijn te creëren over duurzaamheid. Wanneer Jahkini wordt gevraagd waarom ze ervoor kiest om dit allemaal te doen is haar antwoord simpel: ze ziet het als een roeping om mensen te helpen. Echter blijft dit niet alleen bij het organiseren van projecten, want Jahkini wil op een groter niveau resultaten kunnen bereiken voor een betere samenleving.

De kracht van het onderwijs

Momenteel studeert Jahkini Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde op de Universiteit van Amsterdam. Hierbij legt Jahkini ook de link met hoe onderwijs een preventieve werking kan hebben op maatschappelijke problemen bij jongeren, in tegenstelling tot de repressieve methodes die momenteel worden gehanteerd. Hierbij verwijst zij naar problemen zoals polarisatie, discriminatie en radicalisering bij jongeren. De kracht van het onderwijs is volgens haar een ideaal middel om hierop in te spelen om dit vooraf te voorkomen, in plaats van ingrijpen wanneer jongeren op een manier al ontvreemd geraakt kunnen zijn van de maatschappij.

Een ander thema dat Jahkini bezig houdt is de kloof tussen de politiek en het MBO- onderwijs. Jahkini heeft veel vrienden die studeren op het MBO. Tijdens de afgelopen verkiezingen in maart mocht Jahkini zelf niet stemmen omdat zij nog niet 18 jaar was. Veel MBO-studenten in haar omgeving die wel mochten stemmen deden dit niet. Ze ervaarde dat veel MBO-studenten die ze tegenkwam ontvreemd waren van de politiek en zich hier vaak ook niet in herkennen. Dit vindt Jahkini een kwalijke zaak. Zij wil dit in de toekomst oppakken door middel van bijvoorbeeld gastcolleges en/of projecten die op maat gemaakt zijn voor MBO-studenten.

Van jonge maatschappelijke ondernemer naar de VN-jongerenvertegenwoordiger

De afgelopen jaren is Jahkini actief geweest bij verschillende organisaties, waaronder Warchild en Jongeren Milieu Actief. Via Jongeren Milieu Actief komt ze meer te weten over de Nationale Jeugdraad (NJR) en de Verenigde Naties Jongerenvertegenwoordiger verkiezingen. Jahkini is al van begin af aan gemotiveerd om deel te nemen aan het traject. Na een succesvol gesprek en het winnen van de debatten in de halve finale, komt ze in de finale van de verkiezingen terecht.

Als VN-jongerenvertegenwoordiger is Jahkini de stem van de Nederlandse jongeren bij de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Tot en met 30 oktober is het mogelijk om op Jahkini stemmen op de website van de Jongerenvertegenwoordigers. Op 30 oktober wordt bekendgemaakt of ze gewonnen heeft, op de Nacht van de VN. Stem vooral via www.jongerenvertegenwoordigers.nl/stemmen

interview door: Rudy van der Beek

Geen reacties