Gemeente Amsterdam
Published
november 22, 2021
Locatie
Amsterdam
Job Type

Omschrijving

Wij bieden

  • Om te be­gin­nen een tij­de­lij­ke ar­beids­over­een­komst voor een jaar (waar­van een maand proef­tijd) die we bij ge­ble­ken ge­schikt­heid graag om­zet­ten naar een over­een­komst voor on­be­paal­de tijd;
  • De func­tie is in­ge­schaald in schaal 11, mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand bij een 36-uri­ge werk­week. Bij aan­stel­ling in deze func­tie is de aan­loop­schaal 10A van toe­pas­sing, mi­ni­maal 3.277,- en maxi­maal  4.831,- bru­to per maand bij een 36-uri­ge werk­week;
  • Ont­wik­kel- en op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den. Met ons in­ter­ne ex­per­ti­se­cen­trum voor al­ge­me­ne trai­nin­gen, maat­werk-ont­wik­kel­tra­jec­ten en be­ge­lei­ding in het werk kan je je­zelf blij­ven uit­da­gen;

 

Wij vragen

Je zet je bij de gemeente Amsterdam in om binnen de juridische kaders praktische, creatieve en efficiënte oplossingen aan te dragen voor de projecten bij Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR). Denk hierbij aan Amsterdam autoluw maken, de maximumsnelheid verlagen naar 30km per uur, stedelijk beleid voor deelvoertuigen en de herinrichting van belangrijke wegen en pleinen in de stad. Vanaf de eerste ideeën tot na hoger beroep ben je betrokken bij vernieuwend beleid en de uitvoering van stedelijke plannen voor verkeer en openbare ruimte.

 

Lees verder en solliciteer

Toepassen
Drop files here browse files ...
Are you sure you want to delete this file?
/