Gemeente Amsterdam
Published
mei 23, 2023
Locatie
Amstel 1, Amsterdam
Job Type

Omschrijving

Strategisch adviseur Primair Onderwijs - CA10029126

1 In het kort
Uitdaging in strategie, organisatiedynamieken en stakeholdermanagent.
Goed basisonderwijs realiseren voor alle kinderen in Amsterdam.
Maximaal ontwikkelen van jezelf, je collega’s en de kinderen in Amsterdam.

De functie

Iedere dag gaan er in Amsterdam 63.000 kinderen naar (de basis)school. De Gemeente Amsterdam werkt intensief samen met scholen, schoolbesturen, het samenwerkingsverband primair onderwijs en andere betrokken stakeholders om ervoor te zorgen dat ieder kind in Amsterdam goed onderwijs krijgt. We streven ernaar dat de beste school de school om de hoek is en dat alle scholen in Amsterdam van goede kwaliteit zijn. De omstandigheden waarin een kind opgroeit zouden geen rol moeten spelen in zijn of haar ontwikkeling. Waar je wieg heeft gestaan is helaas nog steeds bepalend voor de kansen die je krijgt. Het Amsterdamse College maakt nu en in de toekomst werk van het tegengaan van deze ongelijkheid.

In de functie van strategisch adviseur Primair Onderwijs zet je je in voor het lange termijnbeleid met betrekking tot het primair onderwijs en zorg je ervoor dat het team primair onderwijs zo optimaal mogelijk functioneert. Dit doe je door het creëren van een fijne werksfeer waarin mensen duidelijke taken hebben en door jou ondersteund worden om zichzelf te ontwikkelen. Je bent inhoudelijk eindverantwoordelijke voor een groot deel van de beleidstukken die richting de wethouder, college en raad gaan. Samen met de andere strategisch adviseur primair onderwijs en teamleider ben je verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het team. Ook ondersteun en adviseer je het afdelingshoofd Onderwijs zo nodig met betrekking tot diverse complexe inhoudelijke (afdelingsbrede) onderwerpen en beleidsvraagstukken.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

Inhoudelijk sturen op de beleidsontwikkeling en realisatie van thema’s die bijdragen aan onze missie goed onderwijs voor ieder kind.
Zorgdragen voor een goed functionerend team. Een team waarin iedereen zichzelf zo goed mogelijk kan ontwikkelen en een optimale bijdrage kan leveren aan goed onderwijs voor ieder kind. Dit doen je samen met de andere strategisch adviseur en teammanager.
Samenhang creëren en verbanden leggen tussen de verschillende dossiers waaraan het team werkt. Dossiers zoals bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, passend onderwijs en het lerarentekort.
Actief bouwen aan en onderhouden van samenwerkingsrelaties met partners in het veld. Partners zoals bijvoorbeeld scholen en schoolbesturen.
Signaleren van en proactief handelen op politiek gevoelige ontwikkelingen.
Lees verder & solliciteer:
Toepassen
Drop files here browse files ...

Gerelateerde vacatures

Docenten met Impact!   Tolhuis 1, Amsterdam
mei 25, 2023
Docenten   Tolhuis 1, Amsterdam
mei 25, 2023
Alle vacatures Fawaka Ondernemersschool   Tolhuis 1, Amsterdam
mei 23, 2023
Alle vacatures Fawaka wereldburgerschap   Tolhuis 1, Amsterdam
mei 23, 2023
mei 23, 2023
Are you sure you want to delete this file?
/