Vrijheid van meningsuiting! Maar niet voor iedereen.

0

Er wordt veel gesproken over de vrijheid van meningsuiting en dat deze geldt voor een ieder. Laten we eerst eens bekijken wat de grondwet erover zegt.

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt als volgt:

Artikel 1 biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatieverbod). Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. (bron: www.art1.nl)

De Nederlandse wet zegt ook:

Nationaal is de meningsvrijheid vastgelegd in artikel 7 Grondwet en daarom wordt dit recht een grondrecht genoemd. Artikel 7 Grondwet garandeert de vrije meningsuiting ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’.

Het recht op vrijheid van meningsuiting is een van de bekendste mensenrechten. Dit blijkt onder meer uit onderzoek naar de beleving van mensenrechten in Nederland. Het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten, zijn absolute voorwaarden voor een democratische samenleving. Het uitoefenen van de menings- en uitingsvrijheid kan onrecht aan het licht brengen en biedt iedereen de vrijheid zich kritisch te mengen in politieke discussies. Daarbij is een onafhankelijke, diverse en vrije pers een onmisbare voorwaarde. In Nederland is afgesproken dat de overheid geen censuur mag uitoefenen. (bron: www.mensenrechten.nl)

En toch gaat het vaak helemaal mis.

Lange tijd zweeg in Nederland en in andere delen van de wereld de grote groep mensen van kleur. People of Color maakten van alles mee wat in strijd was met bovenstaande twee artikelen. Maar het grootste deel hield zijn mond en praatte vaak alleen binnenshuis over de dingen die hen overkwamen. De laatste jaren lijkt er echter een collectief bewustzijn ontwaking te ontstaan. Steeds vaker spreken people of color zich uit over onrecht, over opmerkingen die niet kunnen. Zijn zij anderen aan het educaten en bewustmaken dat sommige uitspraken echt niet meer kunnen en niet gewaardeerd worden. De Nederlandse maatschappij maakte in dat opzicht de afgelopen tijd kennis met vooral 1 vrouw; Sylvana Simons. De prijs die zij echter moet betalen voor haar vrijheid van meningsuiting is ongekend hoog.

Afgelopen weekend stond ik op een van de mooiste podia van Suriname, waar ik nu woon. Op bijna elke foto die gemaakt is staat prominent het FREEDOM OF SPEECH bord. Zoo krachtig!! Ik stond met 9 andere ladies of color op het podium en wij deelden onze persoonlijke verhalen, maar ook onze meningen. Die vrijheid hebben wij! Die kracht zat in onze verhalen. Het deed mij wel beseffen dat wij fortunate waren op deze avond. Dat mensen kwamen luisteren naar onze stories, onze meningen. Dat wij dus volop gebruik konden maken van ons recht op vrijheid van meningsuiting. Een groot goed. Wij kregen applaus. Helaas is dit niet altijd en overal zo.

Het recht op vrijheid van meningsuiting is wettelijk vastgelegd. Maar geldt helaas niet voor iedereen in dezelfde mate blijkt.

Ik ben mij er zeer van bewust dat ik als vrouw van kleur meerdere battles te vechten heb. Als vrouw op het gebied van seksisme en gelijkwaardigheid. Als gekleurde vrouw op het gebied van racisme en perceptie. En ik dacht toen ik daar op het podium stond aan Sylvana en haar zeer uitdagende battles op dit moment.

Want de bottomline voor mij blijft; Of je het nou eens bent met iemand of niet:

– Racisme is FOUT!

– Bedreigen is FOUT!

– Elke vorm van agressie is FOUT!

Ik ben ook een gekleurde vrouw met een uitgesproken mening, verdien ik dan dezelfde behandeling als zij?

Sinds wanneer is het okay om iemand te bedreigen, uit te schelden en racistische en seksistische uitlatingen te doen puur alleen omdat diegene een andere mening heeft dan jij? Omdat zij dingen zegt die niet in jouw straatje passen?

Ook ik ben het niet altijd met alles eens. Maar als gekleurde vrouw, met nog banden met Nederland, raken de gebeurtenissen veelal ook mij. Want er is vrijheid van meningsuiting, maar blijkbaar niet voor iedereen.

Ook ik ben Sylvana!

Ruth Sinkeler

ruth@clipcoaching.nl
www.clipcoaching.nl

Geen reacties