Een taxateur is iemand die de waarde van bijv. woningen bepaalt. Er wordt o.a. gekeken naar de ligging, de staat van onderhoud, oppervlakte, de indeling, constructie, isolatie en energiezuinigheid. Deze aspecten en ook van objecten in dezelfde buurt wegen mee in het oordeel. Op basis hiervan wordt een taxatierapport opgemaakt. Aan de hand van het taxatierapport kunnen verkopers en kopers aan- en verkoopbeslissingen nemen en banken kunnen beoordelen of de hypotheek de waarde van het onderpand dekt.

Waar de makelaar dus partijdig is en de belangen alleen van zijn klant behartigt is de taxateur onafhankelijk en niet partijdig.

Onlangs ben ik geslaagd voor het examen Taxatiemodel 2021. Dit examen moet iedere taxateur dit jaar gedaan hebben wil deze nog als taxateur werkzaam blijven. Dit nieuwe taxatiemodel dat per 1 juli 2021 in werking treedt, gaat dieper in op de bouwkundige zaken en verduurzaming. Betekent dat u als koper nog meer inzicht krijgt in de bouwkundige staat van de woning en wat de herstelkosten (als die er zijn)  zullen zijn. Dit is wel zo fijn voor u als voor uw bank. Op tijd weten waar u aan toe bent.

Voorbeeld. Stel, u heeft een woning gekocht en u heeft een tophypotheek. Binnen enkele jaren blijken er herstelkosten te zijn, wat u niet wist. Dan kan dit voor enorme problemen zorgen. Dit nieuwe taxatie model is er om dit soort verrassingen tot het verleden te laten behoren.